HABERLER

Finans dışı firma net döviz pozisyonu Aralık’ta 175,1 milyar dolar açık verdi

Aralık 2019 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Kasım 2019 verilerine göre varlıklar 308 ABD doları artarken, yükümlülükler 117 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 175.128 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Kasım 2019 dönemine göre 191 milyon ABD doları azaldı.

Aralık 2019 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat 268 milyon ABD doları azalırken, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 283 milyon ABD doları ve 274 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 308 ABD doları artmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtdışından sağlanan nakdi krediler 2.433 milyon ABD doları azalırken, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 732 milyon ABD doları ve 1.818 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 117 milyon ABD doları artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Aralık 2019 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Kasım 2019 dönemine göre 387 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanlar ise 1.119 milyon ABD doları artmıştır. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 223 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 838 milyon ABD doları azalmıştı

Aralık 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 103.994 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 94.241 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 9.753 milyon ABD doları gerçekleşerek Kasım 2019 dönemine göre 189 milyon ABD doları artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyindedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir