HABERLER

Kısa vadeli dış borç stoku 123,6 milyar dolar

Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 123,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 1,0 oranında artarak 56,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 1,0 oranında azalarak 58,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri – Ocak 2020 verilerini yayımladı.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre % 11,3 oranında azalarak 6,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 0,1 oranında azalarak 21,1 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da % 0,7 oranında azalışla 13,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 11,5 oranında artışla 15,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre % 0,5 oranında artarak 50,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre % 7,7 oranında artarak 23,4 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 1,8 oranında azalarak 91,7 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 0,8 oranında artarak 46,0 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 0,4 oranında azalarak 77,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Kısa vadeli tahvil ihraçları 2019 yıl sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 67 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 384 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2020 Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 48,8’i ABD doları, % 30,0’ı Euro, % 13,8’i TL ve % 7,4’ü diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2020 Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 172,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 18,8 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 18,6, Merkez Bankası’nın % 4,9, özel sektörün ise % 76,5 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir