HABERLER

Türkiye’de Yaklaşık Olarak 14 Milyon Kişi Sosyal Yardım Alıyor

Türkiye’de sosyal yardım alanların sayısı 2018 yılında yüzde 3.8 arttı. Türkiye sosyal yardım istatistikleri 2018 rakamları açıklandı. Sosyal yardımlaşma nakdi yardım ne kadar? Devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar ve hizmetlere 2018 yılında 442 milyar 607 milyon TL harcandı.

Türkiye İstatislik Kurumu(TÜİK) Sosyal Yardım İstatislikleri, 2018 verilerini yayımladı.

Sosyal koruma harcaması 2018 yılında %15,7 artış göstererek 442 milyar 607 milyon TL oldu. Bu harcamanın %98,5’ini (435 milyar 910 milyon TL) sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 214 milyar 133 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 121 milyar 444 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

GSYH’nin %11,9’unu sosyal koruma harcamaları oluşturdu

Sosyal yardım harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2018 yılında %11,9 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise %11,7 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların %5,7 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, %3,3 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve %1,4 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının %9’u şartlı olarak verilirken, yardımların %67,3’ü nakdi olarak verildi

Şartlı yardımlar içinde en büyük payı %37,7 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu %28,1 ile engelli/malül yardımları ve %15,5 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

Nakdi yardımlarda en büyük payı %72,8 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu %17,7 ile dul/yetim yardımları ve %3,4 ile işsizlik yardımları takip etti.

turkiyede-yaklasik-olarak-14-milyon-kisi-sosyal-yardim-aliyor
Sosyal koruma gelirlerinin %35,4’ünü devlet katkıları oluşturdu

Sosyal koruma gelirlerinin %35,4’ünü devlet katkıları, %30,3’ünü işveren sosyal katkıları ve %26,9’unu koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı 13 milyon 766 bin kişi oldu

Ülkemizde sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı)  alan kişi sayısı 2017 yılında 13 milyon 261 bin iken, %3,8 artarak 2018 yılında 13 milyon 766 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alan kişi sayısı 2017 yılında 12 milyon 417 bin iken, 2018 yılında 12 milyon 913 bin kişiye ulaştı.

Sosyal yardım nedir? Sosyal yardımlar neleri kapsıyor?

Türkiye sosyal yardımlar, Aile, Çalışma Bakanlığı’nın ihtiyaç sahibi kişilere tahsis ettiği yardımların bütününü ifade etmektedir. Eğitim yardımları, aile yardımları, özel amaçlı yardımlar, engellilere yönelik yardımlar, sağlık yardımları ve yabancılara yönelik yardımlar olmak üzere 6 başlık altında toplanan sosyal yardımlar, gerekli koşulları kapsayan vatandaşlar için geçerli olmaktadır.

Sosyal yardımı kimler alababilir? Soyal yardımlar nelerdir? öğrenmek istiyorsanız ”  https://www.ailevecalisma.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz/ ” adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir